همسر ابوبکر البغدادی

  • مقام ترکیه‌ای:

    اقتصادنیوز؛ یک مقام ترکیه‌ای با اشاره به دستگیری همسر ابوبکر البغدادی مدعی شد: ما هویت واقعی همسر او را فوراً کشف کردیم و بعد از آن او داوطلب شد که اطلاعات زیادی درباره بغدادی و کارهای داخلی داعش ارائه دهد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر