هو شدن

  • همسر رئیس‌جمهور آمریکا هنگام سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه مریلند در بالتیمور توسط دانشجویان «هو» شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر