هیئت نظامی امارات

  • اقتصادنیوز: در میان تنش فزاینده در منطقه و تلاش های آمریکا و اروپا برای تشکیل ائتلاف های نظامی دریایی برای رویارویی با ایران و تاکید تهران بر تلاش برای تشکیل ائتلاف دریایی مقابل این ائتلاف و برگزاری رزمایش های دریایی؛ یک هیئت نظامی اماراتی به تهران سفر کرد تا در نشست نظامی مشترک دو کشور شرکت کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر