واحدهای مسکونی ملی

  • معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبرداد:

    اقتصادنیوز: معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن، از عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مسکن، خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر