واردات سلاح

  • بعیدی نژاد با اشاره به گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم عنوان کرد

    حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن در صفحه اینستاگرام خود آماری از افزایش واردات سلاح به خاورمیانه ارائه کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر