آخرین اخبار واریز پاداش برای بازنشستگان

  • - وزیر آموزش و پرورش گفت: اعتبارات برای پاداش بازنشستگان تخصیص یافت و این پاداش در هفته‌های آتی پرداخت می شود.