واقعی

  • ​اقتصاد نیوز:چند وقتی است که مصاحبه ای در خبرگزاری ایسنا سر و صدای زیادی به پا کرده و به تبع این مصاحبه شاهد انتشار تحلیل‌هایی هستیم که به نظر می‌رسد بدون در نظر داشتن مقتضیات مربوط به مصاحبه مذکور نوشته شده‌اند! در این مصاحبه یک ادعای بزرگ مطرح شده بود که پراید بیشتر از ۵ میلیون ارزش نداشته و انحصار موجود باعث افزایش قیمت ۸ برابر آن شده است!

  • اقتصادنیوز: مقام‌های نظامی آمریکا جمعه به یک رسانه این کشور گفته‌اند هیچ برنامه واقعی برای مقابله با ایران وجود ندارد.

۱

بیشتر

بیشتر