آخرین اخبار وام بانک جهانی

  • اقتصاد نیوز:نیم قرن با اقتصاد ایران در ۱۷ مرداد نشان می دهد:سازمان برنامه و بودجه برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های کلی و لازم برای تهیه برنامه ۵ ساله عمرانی کشور و بودجه سال ۱۳۶۲ را انتشار داد.