وام صندوق

  • اقتصادنیوز: صندوق بین المللی پول با وام ۵ میلیارد دلاری اوکراین موافقت کرد؛ وامی که به گفته کی‌اِف در بحبوحه فرو رفتن این کشور اروپای شرقی در بحران اقتصادی ناشی از پاندمی، از تعویق بازپرداخت بدهی‌ها جلوگیری می‌کند.

  • حمید بقایی پس از خروج از دادگاه گفت: قاضی دادگاه با توجه به غیرعلنی بودن جلسه، تاکید بسیار کرد که مفاد جلسه در خارج از دادگاه مطرح نشود. از بیان آنچه در جلسه مطرح شد به دلیل تاکید قاضی معذور هستم.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر