آخرین اخبار واکسناسیون اجباری شد

  • رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: با توجه به بهبود شرایط کشور از لحاظ واکسیناسیون در مقابل کرونا، دورکاری کارکنان لغو شده و ضروری است همه کارکنان به محل کار خود بازگردند. از حضور کسانی که حداقل یک دوز واکسن نزدند جلوگیری خواهد شد.