آخرین اخبار واکسن‌هراسان

  • نماینده قم در جریان بازدید از مراکز درمانی و واکسیناسیون قم، گفت: درکنار برخورد با واکسن هراسی با هر گونه شایعه پراکنی در موضوعات مختلف که امنیت ملی را به خطر می‌ اندازد بر اساس قانون برخورد خواهد شد.