واکسن کرونای آکسفورد

  • اسب تروآ هم راحت توزیع می شود هم نیاز به سرما ندارد؛

    اقتصادنیوز : واکسن سوم کرونا مرحله سوم آزمایشی بالینی خود را پشت سر گذاشت. نتایج این واکسن که هفته پیش زمزمه‌های مراحل اولیه آن خبرساز شده بود نشان دهنده چه موفقیت ها و شکست هایی است؟

  • اقتصاد نیوز : نتایج به دست آمده از مرحله دوم آزمایش واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد، این واکسن می تواند یک واکنش ایمنی قوی در افراد در سنین مختلف، به خصوص در افراد سالمند و در معرض خطر ایجاد کند.

۱

بیشتر

بیشتر