آخرین اخبار واکسینایسیون

  • پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افرادی که دز اول واکسن را اسپوتنیک‌وی دریافت کرده‌اند، دز دوم واکسن آسترازنکا را تزریق کنند.