آخرین اخبار وزارت ارشاد و سازمان سینمایی

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی