وزرای جداشده از دولت روحانی

  • اقتصادنیوز: بازار انتخابات مجلس در حال گرم شدن است. شخصیت های سیاسی زیادی برای ورود به این عرصه خود را آماده می کنند. از محافل خبری و رسانه ای زمزمه هایی درباره تصمیم وزرای جداشده از دولت روحانی همچون آخوندی، ربیعی و قاضی زاده هاشمی برای ورود به انتخابات مجلس شنیده می شود اما سئوال این است که اصلاح طلبان چه نوع واکنشی به این مسئله نشان خواهند داد، آیا با آغوش باز از این افراد استقبال می کنند یا…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر