وزیر امور خارجه واتیکان

  • عراقچی در دیدار با وزیر خارجه واتیکان؛

    اقتصادنیوز؛ سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: آمریکا با خروج از برجام نه تنها به اعتبار خود در صحنه جهانی آسیب زد، بلکه با اعمال تحریم های جدید علیه ایران مرتکب نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر