آخرین اخبار وزیر پیشنهادی رئیسی

  • زلفی‌گل، وزیر پیشنهادی علوم در صحن علنی مجلس گفت:چگونه می‌توانیم با کسانی که این ضرر را به نظام و کشورمان زدند هم‌خط باشیم؟ اگر کسی آبرویش را از طریق نظام کسب می‌کند، مردانگی حکم می‌کند که‌ آبرویش را برای نظام هزینه کند. چگونه با کسانی که در بزنگاه‌ها از نظام و انقلاب دفاع و آبروی خود را هزینه نمی‌کند هم خط باشیم؟

  • حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در خلال سخنانش خطاب به نمایندگان می‌گوید: «بهتون می‌فرمایم!». او در فرازی دیگر از سخنانش تاکید می‌کند که «مادران همه دانش‌آموزان، خانم هستند». منبع: صداوسیما