ویدئوی جعلی

  • اقتصاد نیوز:شرکت امنیتی مک آفی ویدئوهای جعل عمیق را یک تهدید سایبری عمده در سال ۲۰۲۰ دانست و از ضرورت برخورد با آن خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر