پراید و پژو

  • ​اقتصاد نیوز:انتشار تاریخ‌های متفاوت برای توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ به یکی از عادت‌های تکراری رسانه های خودرویی تبدیل شده و مشخص نیست که عملا در چه زمانی شاهد توقف تولید واقعی این دو خودرو خواهیم بود. از سویی تعهدات بسیار زیادی خودروسازان برای این دو خودرو و از سوی دیگر پافشاری پلیس برای بازنشستگی این دو خودرو باعث شده تا همه چیز در سال ۹۹ برای یک اتفاق بزرگ آماده شود و باید دید که این اتفاق…

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر