پرونده هسته‌ای ایران

  • القدس‌العربی گزارش داد؛

    اقتصادنیوز؛ جمال زحالقة در روزنامه القدس العربی نوشته است: پرونده هسته‌ای ایران در ماه‌های آینده، شاهد تنش بزرگی خواهدبود و این مهم در سه ایستگاه بروز می‌یابد، اول از همه نشست اژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در سپتامبر آینده برای بررسی همراهی یا عدم همراهی ایران با خواسته‌های آژانس. ایستگاه دوم، پایان مدت ممنوعیت واردات و صادرات سلاح برای ایران است و ایستگاه سوم، انتخابات آمریکا.

  • اقتصادنیوز :‌متعاقب تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، احتمال ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر