آخرین اخبار پروپرانولول

  • اقتصادنیوز:‌ داروی پروپرانولول می‌تواند فشار خون را در دست‌ها و پاها کاهش دهد و باعث شود احساس سرما کنید. در این مواقع لباس گرم بپوشید و از مصرف دخانیات پرهیز کنید.

  • اقتصادنیوز : دانشمندان پروتئینی را کشف کردند که می توان از آن برای تغییر یا حتی فراموشی احساسات و خاطرات استفاده کرد.