پر کردن

  • اقتصادنیوز: ​در گذشته بخار بنزین تولید شده در باک به شکلی از باک خارج می‌شد و خطری را برای اتومبیل و سرنشینان آن ایجاد نمی‌کرد، اما هم‌اکنون بخار موجود در باک بنزین توسط قطعه‌ای به نام کنیستر به موتور خودور هدایت می‌شود و در چرخه سوخت اتومبیل قرار می‌گیرد.

۱

بیشتر

بیشتر