پزو

  • در آرژانتین چه می‌گذرد؟

    ارزش پژو از زمان برگزاری انتخابات مقدماتی در آرژانتین، ماه گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. چند هفته دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و مردم باید برای دورانی دشوار و سرنوشت‌ساز آماده شوند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر