پل صدر

  • رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر پژوهش دقیقی رخ می داد شاهد ایجاد برج میلاد، پل صدر و موارد این چنینی نبودیم چرا که برج میلاد با صرف هزینه و وقت زیاد به هیچ عنوان نماد تهران نبوده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر