پنیر کپک زده

  • اقتصادنیوز :مصرف پنیر کپک زده برای مقابله با ویروس کرونادر راستای ادامه تلاش‌ها برای یافتن یک واکسن قطعی برای"کروناویروس"، محققان همچنان به کشف موضوعات جدید راجع به کرونا ویروس جدید ادامه می‌دهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر