آخرین اخبار پولی و بانکی

  • اقتصادنیوز: یک امام صادقی دیگر وارد بانک مرکزی شده است. اصغر ابوالحسنی نفر دوم بانک مرکزی کسیت و چگونه به حوزه پولی و بانکی می نگرد؟