چک کاغذی

  • مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد

    اقتصاد نیوز : مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و به عبارت دیگر، چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند، فرآیند استفاده از چک الکترونیک را تشریح کرد.

۱

بیشتر

بیشتر