کائنات

  • اقتصاد نیوز:اخترشناسان از بزرگترین نقشه سه‌بعدی کائنات پرده برداشتند؛ این نقشه در حقیقت نتیجه تحقیق و تحلیل روی بیش از چهار میلیون کهکشان روشن و اختروش است.

۱

بیشتر

بیشتر