کارشناس مسائل آمریکا

  • کارشناس مسائل آمریکا:

    یک کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه حمایت چین و روسیه از ایران در مقابل آمریکاپیرامون مساله تحریم تسلیحاتی ادامه پیدا می‌کند، تصریح کرد که اروپا نباید ایران را به سمت اقدامات متقابل سوق دهد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر