آخرین اخبار کارل مارکس

  • امروز (۱۴ مارس) سالمرگ فردی است که با فکر و قلمش جهان را برای همیشه تغییر داد؛ اما نه لزوما به سمت بهتر. حرف او اما در زمانه‌اش طنین انداخت. آیا حرف او در چرخش متاخری که در اقتصاد پدید آمده نیز مخاطبانی پیدا خواهد کرد؟

  • اقتصادنیوز، برند ساسکس، بزرگ‌ترین تهدیدی را پدید آورده که سلطنت بریتانیا تاکنون با آن مواجه شده است.

  • اقتصادنیوز: رونالد اوزبورن، استاد فلسفه در مطلبی با عنوان «روی خطرناک پوچی یک دلقک سیاسی» ضمن طرح این پرسش که «آیا ترامپیسم نیز مارکسیسم است؟»، به بررسی بنیان‌های مشترک میان این ۲ مفهوم به ظاهر متضاد پرداخته است.

  • اقتصادنیوز: عباس آخوندی به‌مناسبت دویستمین زادروز «کارل مارکس» در خصوص خوانش‌های متفاوتی که از اندیشه‌های وی شده، در کانال تلگرامی خود مطلبی منتشر کرد.

  • مارکس و گنوستیسیست ها لزوما به خدا اعتقاد ندارند. همانطور که بعضی ادیان گنوستیسیستی بی خدا هستند. اما مارکسیسم به نوعی صاحب خداست. اما نه خدای ادیان کلاسیک. مارکس، انسان را خدا می دانست که اکنون از اصل خود دور افتاده.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی