آخرین اخبار کالای برقی

  • اقتصادنیوز: نمونه گیری های انجام شده در سال ۹۹ در سطح کشور نشان می‌دهد ۸۴.۷ درصد مردم کالای لوکس خریداری نمی کنند. تعمیم بررسی الگوی مصرف کالاها نشان می دهد در این سال تنها ۱۸.۶ درصد افراد کالای موفق به تهیه کالای برقی شده اند.