آخرین اخبار کاهش جذب آهن با مصرف چای

  • اقتصادنیوز: مصرف چای به میزان متعادل انتخابی بسیار سالم برای بیشتر افراد است، اما مصرف بیش از حد آن در روز می‌تواند با برخی عوارض جانبی منفی همراه باشد.