کاهش نرخ سودوام مسکن

  • هزینه وام متاهلین به کمتر از ۲۷ میلیون تومان رسید؛

    اقتصادنیوز : در سومین روز زمستانی رکورد ارزانی وام مسکن برای دومین بار به ثبت رسید. این ارزانی نرخ سود وام مسکن را در کمتر از ۲۱ رصد قرار داد.

  • نوسان هزینه وام مسکن در دامنه ای کمتر از ۱ میلیون تومان

    اقتصادنیوز : در بیست و ششمین روز از آذر ماه روند نوسانی هزنیه وام مسکن ادامه داشته و به حدی کمتر از ۱۷ میلیون تومان برای مجردها رسید و رکورد ارزانی وام مسکن را در پاییز به ثبت رساند. آمارها نشان می دهد که در این روز برای دومین بار قیمت اوراق به کانال ۵۰ هزار تومان نایل آمده است

  • نرخ سود وام مسکن ۲۲ درصد شد؛

    اقتصاد نیوز: در ادامه روند کاهشی هزینه وام مسکن، خانه دار شدن متاهلین ۲۷۶ هزار تومان دیگر ارزان تر شد. این رقم برای مجردین نیز ۱۶۱ هزار تومان محاسبه شد. براین اساس نرخ سود وام به سطح ۲۲ درصد نزدیکتر از پیش رسید.

۱

بیشتر

بیشتر