آخرین اخبار کثیف ترین کشور اروپا

  • اقتصادنیوز: به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در اروپا به دلیل احیای فعالیت های اقتصادی، بلغارستان کثیف ترین کشور اروپا شناخته شد.