آخرین اخبار کرونا به تفکیک استانهای کشور

  • حد بستری روزانه بر اثر ابتلا به کرونا در ماه پاییز به بالاتر از ۳ هزار نفر رسید. در این بین یزد با بیشترین حد نرخ بروز بیماری در پاییز قرمزترین استان کشور در این فصل بوده است.