کرونا درگیلان

  • نماینده وزیر بهداشت در گیلان:

    نماینده وزیر بهداشت در گیلان با بیان اینکه درباره کرونا قصد مزاح و سخنوری نداریم، گفت: بیمارستان ها شاهد روزهای دردناکی است و برخی از خانواده ها چند نفر از عزیزان خود را از دست داده اند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر