کرونا در عراق

  • مدیر بهداشت استان کربلای معلی خبر داد؛

    مدیر بهداشت استان کربلای معلی تاکید کرد این استان به شرط پایبندی مردم به مقررات منع آمد و شد و تدابیر پیشگیرانه، به زودی از وجود ویروس کرونا پاک و عاری خواهد شد.

  • استاندار بغداد از تعطیلی سه روزه تمامی ادارات این استان به جز مراکز درمانی، دستگاه‌های امنیتی و مراکز خدماتی خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر