کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

  • سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: خطر شیوع کرونا در این استان به دلیل همسایگی با برخی استان‌ها از جمله خوستان جدی است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر