کسب سود از عرضه اولیه

  • راهنمایی برای کسب سود بیشتر از سهام تازه‌وارد

    اقتصادنیوز: عرضه اولیه به منزله تازه‌واردی برای بازار سهام است که باید به نوعی جایگاه خود را در این خانه پیدا کند. مساله‌ای که می‌توان آن را به هضم عرضه‌های اولیه تعبیر کرد. شناسایی این روند و مراحل این هضم می‌تواند حاوی سود برای معامله‌گران باشد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر