آخرین اخبار کشف حجاب زهره فکور صبور

  • عکسی از کشف حجاب زهره فکور صبور در فضای مجازی پخش شده است که مشخص نیست خودش انتشار داده یا یکی خیانت در امانت کرده و آن را منتشر کرده است چرا که زهره باید بداند انتشار چنین عکس هایی که با قوانین ایران مغایرت دارد لطمه جدی ای به آینده کاری اش می زند.