آخرین اخبار کلیمیان

  • کسانی ظاهراً به بهانه اظهار تنفر و انزجار نسبت به اسرائیل به سمت بقاع «استر و مردخای» در شهر همدان کوکتل مولوتف پرتاب کرده‌اند. دولت موظف به شناسایی، معرفی و مجازات عاملان این حادثه است. آثار باستانی اهل کتاب چه ربطی به دولت اسرائیل دارد؟

  • نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت در المپیک و دیگر مسابقات ورزشی و غیرورزشی نمی‌تواند برای صهیونیست‌ها وجهه‌ مثبتی را به دنبال داشته باشد و بخواهد برای آنها مشروعیت بیاورد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی