کمک به مداحان

  • شرق: معصومه اصغری: پس از انتشار خبری کوتاه از کمک مالی ١,٥ میلیاردی شهرداری تهران به حسینیه‌ای نزدیک به یکی از مداحان معروف، حواشی زیادی در اذهان عمومی به وجود آمده و حالا شهردار تهران به دو معاون مالی و شهرسازی خود دستور داده تا گزارشی را تهیه و شفاف‌سازی کنند و سازمان بازرسی شهرداری تهران هم به پرونده متخلفان احتمالی رسیدگی کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر