کوثری

  • اقتصاد نیوز : سردار کوثری درباره اکبر گنجی گفت: او یک روز هم جبهه نرفته است، سال ۶۵ که گفتند بیا برو جبهه رفت نامه از وزارت ارشاد گرفت و مامور شد به آنجا و بعد هم رایزن فرهنگی در ترکیه شد و یک کاری کرد که آنجا هم گرفتندش و آخر هم رفت پناهنده شد!!

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر