آخرین اخبار کوچه هفت پیچ

  • بافت تاریخی شهر شیراز، قلمروی هنر و محل تلاقی فرهنگ و تاریخ غنی کهن این شهر است.کوچه‌ی هفت پیچ یکی از گذرهای ویژه و منحصر به ‌فرد بافت تاریخی است که به سبب پیچ ‌وخم‌های متوالی‌اش به این نام خوانده شده است و خشت به خشت، گذر به گذر و کاشی به کاشی بافت تاریخی ثروت شهر شیراز است.