گره معاملاتی

  • پاس گل بازار ساز ارز به بازار ساز سهام؟

    اقتصادنیوز : صدای سقف شکنی نیما به سعادت آباد رسید. در روزهایی که بورس روز به روز سرخی رخسارش بیشتر می شد برخی تحلیل گران بورسی به سرمایه گذاران گوشزد می کردند صبر کنند و دندان به جگر بگذارند چراکه اگر دلار نیما به کانال ۲۵ برسد مجددا شاخص به رقص می آید.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر