آخرین اخبار گنجعلی

  • استان کرمان یکی از وسیع‌ترین شهرهای جنوب شرقی ایران، از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است و همین موضوع سبب شده این شهر موردتوجه گردشگران قرار بگیرد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی