آخرین اخبار گوانفاسین (Tenex)

  • اقتصادنیوز: استفاده از داروهای نورآدرنرژیک از جمله اتوموکستین (Strattera)، متیل فنیدات (Ritalin/Concerta) و گوانفاسین (Tenex) به احتمال زیاد درمان مؤثری برای بیماری آلزایمر ارائه می‌کند.