گوین نیوسام

  • فرماندار کالیفرنیا:

    اقتصادنیوز؛ «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا از آمادگی این ایالت برای هر سناریوی به ویژه کنترل ناآرامی‌های احتمالی بعد از انتخابات روز سوم نوامبر (۱۳ آبان)، خبر داد.

۱

بیشتر

بیشتر