آخرین اخبار no

  • استعفای سعد حریری، لبنانی‌ها را در مسیری قرار داد که حالا به انتظار بدترین سناریو‌ها نشسته‌اند. اقتصادنیوز در این پرونده با نگاهی به تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی، شرایط جاری، سناریو‌های آتی، و چگونگی تأثیر متقابل این وضعیت بر مناسبات تهران-بیروت را به تفصیل بررسی کرده است.