همتی: از منابع ارزی ۵ میلیارد دلاری ایران در عراق استفاده خواهیم کرد

همتی گفت: سرمایه گذاری در بازار ارز خیلی پر ریسک است؛ هر لحظه ممکن است هر اتفاقی در این بازار بیافتد

تجار ایرانی بتدریج متوجه خواهند شد که کدام منابع ارزی ایران آزاد شده است.